Αρχική σελίδα

1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

Μαθητές

 

 

Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο

 

 

Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια Τμημάτων

 

 

Κανονισμός λειτουργίας Μαθητικών Κοινοτήτων

 

 

 

 

 

   Α Τάξη

 

      Τμήμα Α1

 

      Τμήμα Α2

 

      Τμήμα Α3

 

   Β Τάξη

 

      Τμήμα Β1

 

      Τμήμα Β2

 

      Τμήμα Β3

 

   Γ Τάξη

 

      Τμήμα Γ1

 

      Τμήμα Γ2

 

      Τμήμα Γ3