1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

Πενταμελή Μαθητικά Συμβούλια Τμημάτων

 

 

Α Τάξη

Β Τάξη

Γ Τάξη

Τμήμα Α1

Τμήμα Β1

Τμήμα Γ1

Τμήμα Α2

Τμήμα Β2

Τμήμα Γ2

Τμήμα Α3

Τμήμα Β3

Τμήμα Γ3

Τμήμα Α4

Τμήμα Β4