1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

Δεκαπενταμελές Μαθητικό Συμβούλιο

 

 

Α/Α

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΤΜΗΜΑ

1.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

2.

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

 

 

3.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

4.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

5.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

6.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

7.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

8.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

9.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

10.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

11.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

12.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

13.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

14.

ΜΕΛΟΣ

 

 

 

15.

ΜΕΛΟΣ