Αρχική σελίδα

1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Νομοθεσία

Καθήκοντα-Αρμοδιότητες

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες, Συλλόγου Καθηγητών, Διευθυντών, Υποδιευθυντών και Διδακτικού Προσωπικού των Σχολείων Μ.Ε.(Απόφαση Αριθ. Πρωτ. 6492/11-1-83)

 Καθήκοντα και αρμοδιότητες, Διευθυντών, Υποδιευθυντών, Διδακτικού Προσωπικού και Συλλόγου Διδασκόντων Σχολικών Μονάδων.( Απόφαση Αριθ. Φ.353.1./324/105657/Δ1 /8-10-2002)