Αρχική σελίδα

1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

Νομοθεσία

Φοίτηση μαθητών

 Φοίτηση

 Έλεγχος και καταχώρηση απουσιών

 Περιπτώσεις δικαιολογημένης απουσίας

 Χαρακτηρισμός της φοίτησης - Συνέπειες

 Απαλλαγές μαθητών από την ενεργό συμμετοχή σε μάθημα

 Ενημέρωση γονέων - Δικαιολόγηση απουσιών.