Αρχική σελίδα

1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ

ΣΧΟΛΙΚΟ

ΔΙΚΤΥΟ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

Εργαστήρια

 

Εργαστήριο Φυσικής-Χημείας 

Για να αποφύγουμε την μαθηματικοποίηση της φυσικής, είναι απαραίτητο το εργαστήριο έτσι ώστε να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση και κυριαρχική σημασία στο πείραμα. Το εργαστήριο της φυσικής μας πρέπει ναι είναι ένα σύγχρονο εργαστήριο και να λειτουργεί και σαν αίθουσα χημείας και βιολογίας. Πρέπει να διαθέτει ένα πλούσιο εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μαθημάτων. Με μια πληθώρα σύγχρονων μηχανημάτων που συνεχώς εμπλουτίζονται κάθε χρόνο σε συνδυασμό με τις κατάλληλες συνθήκες που επικρατούν, η κατανόηση της φυσικής, της χημείας και της βιολογίας γίνεται πιο προσιτή στους μαθητές. Μέσα σε αυτόν τον χώρο η επιστημονική έρευνα του φυσικού, του χημικού και του βιολογικού κόσμου μπορεί να γίνει κτήμα και τρόπος σκέψεως των μαθητών με τη βοήθεια των διδασκόντων. Επομένως μέσα σε αυτόν τον χώρο συντελείται η ένωση της θεωρίας με την πράξη που είναι μια αστείρευτη πηγή γνώσης για κάθε μαθητή. 

Κουρκούλης Αλέξανδρος

Εργαστήριο Τεχνολογίας 

 

Η Τεχνολογία διδάσκεται στους μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης του γυμνασίου.

Στην Α΄τάξη του γυμνασίου γίνεται μελέτη και κατασκευή διαφόρων τεχνολογικών θεμάτων από τις ενότητες: εργαλεία-μηχανές, ενέργεια-ισχύς, επικοινωνίες-μεταφορές.

Η Β΄ τάξη του γυμνασίου ασχολείται με τη μέθοδο της ομαδικής εργασίας, η οποία εφαρμόζεται για τη μελέτη της οργάνωσης μιας βιομηχανίας.

Στο εργαστήριο της Τεχνολογίας οι μαθητές μας έχουν την ευκαιρία να ασκηθούν στις κατασκευές με την χρήση εργαλείων και υλικών.

 

 

Αδαμοπούλου Όλγα

Εργαστήρια Πληροφορικής 

Το σχολείο μας διαθέτει δύο εργαστήρια πληροφορικής.

α) Το εργαστήριο για την διδασκαλία του μαθήματος της πληροφορικής.

Το εργαστήριο αυτό εκσυγχρονίσθηκε το 2002 με την προμήθεια 12 υπολογιστών Pentium 1700 (1800) MHz. Οι υπολογιστές είναι συνδεδεμένοι σε δίκτυο. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιούν από κοινού συσκευές και αρχεία και την σύνδεση στο Internet. Το λειτουργικό σύστημα που διαθέτουν οι υπολογιστές είναι τα WINDOWS XP. Ακόμη είναι εγκατεστημένο το Office XP και άλλα προγράμματα. Σε κάθε υπολογιστή κάθονται ένας έως δύο μαθητές για να μπορεί να γίνει το μάθημα και στην πράξη.

β) Το εργαστήριο της "ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ" για την διδασκαλία όλων των μαθημάτων με την βοήθεια ειδικών προγραμμάτων και της τεχνολογίας των υπολογιστών.

Το εργαστήριο αυτό εγκαταστάθηκε το 2000. Διαθέτει 13 υπολογιστές Pentium Celeron στα 450 MHz συνδεδεμένους σε δίκτυο. Το λειτουργικό σύστημα που διαθέτουν οι υπολογιστές είναι τα WINDOWS 98. Ακόμη είναι εγκατεστημένο το Office 97 και άλλα προγράμματα. Το εργαστήριο αυτό διαθέτει πολλά προγράμματα για την διδασκαλία όλων των μαθημάτων.

Γκαζάς Δημήτρης