1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ

 

 

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Το πρόγραμμα

Σχολικό έτος 2005-06

Οι μαθητές

Λίμνες

1.      Κορώνεια 2004

2.      Το σχέδιο

3.      Το ημερολόγιο

4.      Η θεματολογία

5.      Τα κείμενα

6.      Χάρτες

7.      Γραμματόσημα

8.      Προτάσεις

9.      Τραγούδια

10.  Ευχαριστούμε

11.  Βιβλιογραφία

12.  Οι εκδρομές

13.  Το τραγούδι μας

14.  Όλες οι αφίσες

15.  Το υιοθετήριο της Κούκλας

1.      Βιστωνίδα

2.      Κερκίνη

3.      Βόλβη

4.      Κορώνεια

5.      Δοϊράνη

6.      Βεγορίτιδα

7.      Μικρή Πρέσπα

8.      Μεγάλη Πρέσπα

9.      Καστοριάς

10.  Παμβώτιδα

11.  Τριχωνίδα Λυσιμαχεία

12.  Βουλκερία Αμβρακία Οζερός

13.  Υλίκη Παραλίμνη

14.  Άλλες

 

Τετάρτη 17 Μαΐου 2006

Η παιδαγωγική ομάδα

1. Η πρόσκληση

2. Το πρόγραμμα

3. Η παρουσίαση

Μαρία Παπαϊωάννου

(ΠΕ06 Αγγλικών)

Συντονιστής: Δημήτρης Γκαζάς

(ΠΕ19 Πληροφορικής - Φυσικός)

 

 

 

Αρχική σελίδα