Επικοινωνία

Ταχυδρομική Διεύθυνση
1ο Γυμνάσιο Τριανδρίας
Γυμναστηρίου 2
Τ.Κ. 55337, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ
Τηλέφωνο-Fax:
2310 924 800