Δράσεις

Στα πλαίσια των βιωματικών δράσεων δημιουργήσαμε ιστολόγια με τις εργασίες των μαθητών.

Δείτε το ιστολόγιο του Α1 με θέμα “Το σχολείο ως κοινότητα: Ζούμε μαζί και στηρίζουμε ο ένας τον άλλο”

Δείτε το ιστολόγιο του Γ3 με θέμα “Αειφόρος παραγωγή και κατανάλωση”

Επισκευθείτε επίσης το ιστολόγιο του σχολείου για να δείτε και πολλές άλλες δράσεις στα πλαίσια βιωματικών δράσεων άλλων τμημάτων!